>> Maszyny myjące

Do sprzątania dużych powierzchni wykorzystuje się profesjonalne maszyny myjące

Od wielu dekad maszyny myjące są powszechnie wykorzystywane do sprzątania wielkich powierzchni (przede wszystkim powierzchni handlowych, ale nie tylko) z uwagi na rosnące koszty ludzkiej pracy. Automaty szorująco-zbierające, nazywane także szorowarkami nie są obecnie zaliczane do dóbr luksusowych - w ostatnich dziesięcioleciach stały się narzędziem powszechnego użytku, zarówno w nowoczesnych galeriach handlowych, jak i w szkołach, zakładach przemysłowych, sklepach, halach sportowych, obiektach administracji publicznej itp. Wymagania estetyczno-sanitarne oraz coraz niższy koszt nabycia i eksploatacji samej maszyny myjącej należą do przesłanek, które spowodowały popularyzację i powszechność wykorzystywania tych urządzeń.

W związku z bardzo szeroką gamą szorowarek do posadzek przyszły użytkownik może bez większego problemu wybrać rozwiązanie pasujące idealnie do jego warunków, czyli dopasować sposób zasilania urządzenia, szerokość szczotki i ssawy, wielkość zbiorników, a także pozycję pracy operatora.

Nowoczesne maszyny myjące pozwalają na płynną regulację docisku szczotki, płynne dozowanie środka czyszczącego, dobór elementu czyszczącego. Umożliwiają pracę maszyną we wszystkich kierunkach, a także proste i szybkie czyszczenie samego urządzenia. Bardzo ważną, godną podkreślenia kwestią jest fakt, iż akumulatory stosowane do zasilania szorowarek automatycznych są coraz częściej całkowicie bezobsługowe i nie wymagają okresowych przeglądów i konserwacji.

Prostota obsługi automatów czyszcząco-zbierających (szorowarek automatycznych) sprawia, że operatorem takiego urządzenia może zostać osoba niepełnosprawna (z orzeczoną grupą inwalidzką).

W parze z szorowarką "idzie" profesjonalny, skoncentrowany środek czyszczący, który rozcieńczony w odpowiedniej proporcji z wodą będzie wspomagał naszą maszynę w skutecznym i szybkim myciu podłóg.

Każdy profesjonalista z branży maszyn czyszczących (maszyn myjących) pomoże dobrać właściwy środek zarówno do maszyny, do posadzki, jak również do rodzaju zabrudzenia.

Maszyny myjące do czyszczenia dużych powierzchni